زاویه دید

گل محبوب ام جوانه داده و من هر روز با نوک انگشتم جوانه حساس را لمس می کنم و دلم غنج می رود..

پتوس ام اما پشت پنجره آشپزخانه آویز است و بحران پاییز داشته. برگ های زرد گیاه پتوس را جدا می کنم و به خودم هشدار می دهم این گل مراقبت بیشتری می خواهد...

به گلها که می رسیدم, یاد خواب دیشبم افتادم. در کمد ِ نمدار و نمور را باز کردم. گلدان نعناع ام با همه بی آبی و کم نوری برگ های سبز ِ ترد داده بود. تعبیرش هر چه که هست سبز است و زندگی!

/ 1 نظر / 53 بازدید
صالح

وای چقدر خواب خوبی بوده. دوام آوردن تو سختی ها، امید به زندگی و همیشه بهار بودن تو خوابتون بوده. پتوس خیلی خوبه، این که بالارونده است و نور زیادی نمیخواد رو دوست دارم [گل]