حریم شخصی

یک برنامه مستند حیوانات پخش می شود و دخترک از پدر می پرسد "بابا اگه حیوونا رو اذیت نکنیم, کاری به ما ندارن؟"  پدر در جواب می گوید" کاری ممکنه به ما نداشته باشن, اما باید فاصله داشته باشیم باهاشون". دوباره دخترک می پرسد "یعنی اندازه هولاهوپ من". پدر متعجب که هولاهوپ چیست؟ و دخترک توضیح می دهد و می گوید " مامان همیشه میگه ما یک حباب دورمون داریم که به اندازه اون باید از همه فاصله بگیریم". تا پدر هولاهوپ و حباب را حلاجی کند؛ من به عنوان سوم شخص مفرد از آشپزخانه با صدای بلند می گویم " آدمها رو گفتم نه حیوونا"

/ 0 نظر / 62 بازدید