حالمان كي خوب مي شود!

بايد براي ياس ِ روزهايي كه هر روز با جمله «حالا قراره چي بشه» شروع مي شود؛ راهي يافت.

نسخه ي امروزم كيك آلبالويي ست، با آلبالوهاي فريز شده در فصل تابستان.

امروز كيك مي پزم، بدون يك قالب اضافي كه قرار است معجزه كند!

/ 0 نظر / 129 بازدید