چرا اين پست آب رفته بود؟

جد كرده ام پياده روى صبح گاهى را از سر بگيرم. يادآورى اش حتى قلبم را به شماره مى اندازد، گويى به طور جدى از پس انداز حس هاى عشق و رفاقت براى اميد و شادمانى اين روزهايم خرج كنم.

اميددارم

/ 0 نظر / 169 بازدید